E-İrsaliye

image

E-İrsaliye

E-irsaliye nedir ?

Hâlihazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesi yerine elektronik ortamda düzenlenmiş, alıcısına elektronik ortamda iletilen ve elektronik ortamda muhafaza edilen bir elektronik belgedir.

E-irsaliye, taşıma irsaliyesi yerine geçer mi?

Hayır. E-irsaliye taşıma irsaliyesi niteliği taşımaz.

E-irsaliye uygulamasından yararlanma yöntemleri nelerdir?

Mükellefler, e-irsaliye uygulamasından
Kendi bilgi işlem sistemlerinin GİB sistemlerine bütünleşmesi yoluyla;
www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
BİG’den izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanabileceklerdir.

E-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hangi e-irsaliye yöntemini seçecek?

Hâlihazırda e-fatura uygulamasında dâhil olan mükellefler, e-fatura uygulamasında yararlanmakta oldukları yöntemle e-irsaliyeye geçiş yapabilecektir. E-faturada kullanılan yöntem dışında farklı bir yöntem kullanılamayacaktır.

Uygulamadan kimler yararlanabilir ?

E-irsaliye uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan mükellefler, istemeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamadan faydalanabilirler.