E-Arşiv

image

E-Arşiv

Logo’nun e-Arşiv  uygulaması, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor.

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv Kullanım Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin slimagic caps precio best toaster oven consumer reports almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

e-Arşiv ve e-Fatura’nın Farkları

E-ARŞIVE-FATURA
B2B, B2CB2B
Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
GIB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.Alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir.UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır.GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.
01.01.2016 tarihinde zorunluluk başlayacaktır.01.04.2014 tarihinde zorunluluk başlamıştır.
İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur.Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır.